Match for Brighter Futurs: Kick-off event

In Brighter Futures worden studenten gekoppeld aan een Maastrichtse middelbare scholier. De scholieren worden begeleid bij het maken van hun huiswerk, het verder ontwikkelen van hun talent en het verwezenlijken van hun dromen. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar waarom zou je je als student 3 uur per week vrijwillig inzetten om een scholier te helpen? Om hierachter te komen gingen we het gesprek aan met studenten, scholieren en coördinatoren.

Op het Brighter Futures kick-off event in het Student Service Centre leren scholieren en studenten elkaar beter kennen door middel van kennismakingsspelletjes. Dit is de uitgelezen kans om een gesprek aan te knopen met de betrokkenen. Natuurlijk mocht een kopje koffie of thee en een heerlijk stukje cake natuurlijk niet ontbreken.

Impact maken

Edith, Marie, en Monique zijn schoolcoördinatoren van de betrokken Maastrichtse scholen VMBO Maastricht, Bonnefanten, Sint Maarten en Bernard Lievegoed. Wat zij vooral waardevol vinden is dat Brighter Futures leerlingen helpt die anders minder snel geholpen zouden worden. Volgens hun ligt dat vaak aan een gebrek aan geld voor bijles of door een gebrek aan motivatie. De student kiest ervoor om vrijwillig een leerling te begeleiden en er wordt ook een band opgebouwd met de leerling. Dat de betrokkenheid van twee richtingen komt is belangrijk om ook vanuit de leerling een vertrouwensband op te bouwen.

Alle drie de scholen doen al enkele jaren mee aan het project. Dan heeft het project toch een positieve impact op het leven van de scholieren als een school beslist door te gaan? Monique antwoordt hier instemmend op: “Er is zeker een impact te zien, een treffend voorbeeld hiervan is een van onze leerlingen die vorig jaar gestart is met Brighter Futures, en een zeer grote vooruitgang heeft geboekt. Dit jaar is hij er opnieuw bij.”

Leerling aan het woord

De opkomst van de scholieren is niet heel hoog. Ik vraag even bij de studenten na hoe dit komt. Luc geeft aan dat zijn leerling een aantal uren verderop woont. Vervoer in de avond is dus een probleem. Ik bedenk dat het een uitdaging moet zijn om meerdere uren te moeten reizen om op school te komen. Extra waardevol dus als zo iemand een steuntje in de rug krijgt.

Een van de aanwezige leerlingen doet voor de tweede keer mee aan Brighter Futures. Hij vertelt over zijn ervaringen van het afgelopen jaar. Ze hadden elke woensdagmiddag gewerkt aan een betere planning en meer structuur op school. Dit jaar heeft hij een andere student die hem helpt en zullen ze samen werken aan zijn concentratie. Hij vindt het niet erg dat er dit jaar weer iemand anders komt om hem te helpen: "Ik kan weer iets nieuws leren van een ander persoon, dus ik kijk er echt naar uit!”.

"Ik kan weer iets nieuws leren van een ander persoon, dus ik kijk er echt naar uit!”.

Wat vinden de studenten ervan?

Tijdens een van de kennismakingspelletjes hoor ik Christiaan, een deelnemende student, vertellen wat hij belangrijk vindt bij het begeleiden van een leerling. De focus ligt in de eerste plaats op de sfeer die er is. Er moet eerst een vertrouwensband zijn, maar tegelijkertijd wil hij die band ook niet forceren en oprecht blijven. Annemarie legt enthousiast uit: “Tijdens de spelletjes werd het me duidelijk dat ik vroeger met precies dezelfde problemen te maken heb gehad. Gelukkig weet ik dan ook wat het is en kan ik de scholier er ook mee helpen. Nu heb ik er nog meer zin in.”

Aan een andere tafel loop ik Elmira en Malika tegen het lijf. Beiden zijn gemotiveerd om hun steentje bij te dragen. Bovendien vindt Elmira, een eerstejaars psychologiestudente, het leuk om mensen te helpen, zoals ze vroeger op school deed, of nu bij haar zus. Het verschil is dat de begeleiding nu officieel is en je door Match wordt bijgestaan met workshops. De laatste workshop ging over krachtige vragen en wat Elmira het meeste bijbleef is dat je je niet als therapeut moet opstellen. Malika, studente fiscale economie, vertelt dat ze vroeger op de middelbare school een ‘probleemkind’ was. Daardoor heeft ze het gevoel dat ze beter begrijpt wat er in lastige situaties in iemands hoofd omgaat en kan ze diegene helpen.

Kortom, de studenten die meedoen aan Brighter Futures doen dit vooral omdat ze een scholier verder willen helpen. Ze zetten hun ervaringen in om een grote impact te maken. Dat ze hiervoor een kleine vergoeding krijgen en het goed staat op hun cv is natuurlijk mooi meegenomen.

Ook meedoen? We zijn op zoek naar studenten die ten minste tot aan de zomervakantie voor 3 uur per week begeleiding willen geven aan een middelbare scholier. Opgeven kan via https://matchmaastricht.nl/projects/match-for-brighter-futures/ .

8 gedachtes op “Match for Brighter Futurs: Kick-off event”

    1. Hi, the purpose is to brief the tutors on the purpose of this project and remind them of the values of Match Maastricht, after this we are ready to kick-off their experiences as a tutor for Match for Brighter Futures!

    1. Hi, our project coordinator is the person who organises our Match for Brighter Futures kick-off event! Her name is Jasmijn George and her contact details can be found on our Match for Brighter Futures page!

    1. Hi, the only way you can participate is if you are one of our Match for Brighter Futures volunteer tutors. You can apply via the application on our dedicated Match for Brighter Futures page.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *