onze projecten

Klik op een van onze projecten voor meer informatie.

match for brighter futures

In Match for Brighter Futures, shelpen studenten scholieren in kansarmoede met hun huiswerk en coachen ze hen om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen waar te maken. coach them to develop their talents and realise their dreams.

match huizen

Match houses zijn gezinswoningen in verschillende wijken van Maastricht. Studenten die hier wonen organiseren sociale activiteiten en projecten die hun buurt verbinden in ruil voor huurkorting.