« Back to overview

Tout Maastricht

Culture for everyone! Cultuur voor iedereen Tout Maastricht staat voor het recht van iedereen op deelname aan kunst en cultuur. Als innovator en coproducent leveren wij waarde op het snijvlak van de brede culturele infrastructuur enerzijds en sectoren als welzijn, zorg, onderwijs en stadsontwikkeling anderzijds. Een netwerkorganisatie, projectbureau en expertiseplatform voor brede cultuurparticipatie in stad, stedelijke regio en Euregio Maas-Rijn.

Locations:

TOUT
Batterijstraat 48
Statenkwartier
6211SJ, Maastricht