« Back to overview

Vrouwenrechtswinkel Stichting

De Stichting Vrouwenrechtswinkel Maastricht bestaat uit een groep vrouwelijke rechtenstudenten die zich inzet voor de versterking van de rechtspositie van vrouwen woonachtig in de regio Maastricht. Tijdens onze wekelijkse inloopspreekuren op donderdag (19.00-21.00u) en vrijdag (10.00-12.00u) voorzien wij vrouwen vrijwillig van juridisch advies. Tevens houden wij maandelijks spreekuur bij het vrouwenopvangcentrum ‘Wieckerhoes’. Ook organiseren wij regelmatig lezingen en trainingen voor onze werkneemsters en voorlichtingsavonden en werkgroepen voor vrouwen.

Locations:

Vrouwenrechtswinkel
Franciscus Romanusweg 52
Sint Maartenspoort
6221AH, Maastricht